Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Thông báo nộp hồ sơ xét Huy chương vàng, bạc và cúp toàn năng Khóa 2019 cho kỳ tốt nghiệp tháng 11/2023

10/10/2023 - 10:09 AM

THÔNG BÁO

V/V XÉT HUY CHƯƠNG VÀNG - BẠC VÀ CÚP TOÀN NĂNG CẤP KHOA KHÓA 2019

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Những sinh viên KHÓA 2019 đủ điều kiện sau nộp hồ sơ để được xét huy chương vàng, bạc

và Cúp toàn năng cấp Khoa cho kỳ tốt nghiệp vào tháng 11/2023

 1. Sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp trong năm học 2023-2024.
 2. Đứng thứ hạng cao của Khoa (10 người đầu tiên) theo ĐTBTL của khóa học.
 3. Điểm bảo vệ tốt nghiệp từ 8,0 trở lên.
 4. Điểm rèn luyện toàn khóa học đạt loại Tốt, Xuất sắc. Không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào trong thời gian học tập tại Trường
 5. Lưu ý:
 • Ứng cử viên Huy chương vàng phải là sinh viên xếp loại Tốt nghiệp giỏi, không có môn nào phải học lại (thi không đạt).
 • Ứng cử viên Huy chương Bạc chỉ được xét nếu số môn học bị điểm không đạt (đ phải thi lại, học lại) chiếm dưới 5% tổng số tín chỉ của cả khóa học. 

Hồ sơ của các ứng viên gồm :

 • Đơn xin xét huy chương (vàng hay bạc). Trong đơn thông tin rõ số tín chỉ bị học lại, học cải thiện/ tổng số tín chỉ của CTĐT
 • Bảng điểm đầy đủ các năm học.
 • Bản nhận xét và phản biện LVTN, trích biên bản Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp.
 • Giấy chứng nhận điểm rèn luyện của Phòng Công tác chính trị sinh viên.
 • Các chứng chỉ khen thưởng khác (nếu có).

Hạn chót nộp hồ sơ là 13/10/2023

Hồ sơ nộp cho Cô Phương tại Văn Phòng Khoa (Cơ sở 1)