Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo Thời gian Bảo vệ Đề cương Luận văn Cao học và Luận văn Thạc sĩ HK1/18-19 tại Bách Khoa và tại Bến Tre

08/01/2019 - 2:33 PM

1. Ngành Kỹ thuật môi trường:

    - Đề cương luận văn cao học:

        + Thời gian: vào lúc 14g30 Thứ Sáu ngày 18/01/2019.

        + Địa điểm: sẽ thông báo sau.

    - Luận văn Thạc sĩ:                                      

        + Thời gian: vào lúc 7g30 Thứ Sáu ngày 18/01/2019

        + Địa điểm: sẽ thông báo sau

 

2. Ngành QLTN&MT và ngành Chính Sách Công ( dành cho học viên tại Bách Khoa và tại Bến Tre)

    - Đề cương luận văn cao học:

        + Thời gian: vào lúc 8g00 Thứ Bảy ngày 12/01/2019.

        + Địa điểm: Phòng 205B3, Phòng 201B2 và 202B2.

    - Luận văn Thạc sĩ:

        + Thời gian: vào lúc 7g30 Thứ Năm ngày 17/01/2019

        + Địa điểm: sẽ thông báo sau