Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo thời gian đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm 2020

13/07/2020 - 9:16 AM

Gửi các em sinh viên K2017, 2018 và 2019,

Hiện nay, P.KHCN&DA thông báo sẽ cấp kinh phí đề tài NCKH SV năm 2020. 

P.KHCN&DA thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký đề tài NCKH SV năm 2020 từ ngày 05 - 08/8/2020.

Hồ sơ nộp cho Cô Thành (Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, nhà B9, CS1), bao gồm: Thuyết minh đề tài và dự toán có đầy đủ chữ ký của Giáo viên hướng dẫn và Chủ nhiệm đề tài.

Đề nghị sinh viên nộp hồ sơ đúng hạn. Khoa không nhận hồ sơ sau thời gian thông báo trên.

Trân trọng thông báo.