Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo thời gian nộp Đề cương LVThS và LVThS ngành Kỹ thuật Môi trường và ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

08/12/2022 - 2:16 PM

Thân gửi Học viên, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên - trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến các học viên về thời gian nộp đề cương LVThS và Luận văn Thạc sĩ của ngành Kỹ thuật môi trường và ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường HK1(2022 - 2023) như sau:

- Hạn chót nộp: 16g00 Thứ Ba ngày 27/12/2022 tại Văn phòng Khoa.

- Thời gian bảo vệ dự kiến: từ 29/12 đến 10/ 01/2023 (chi tiết sẽ thông báo sau).

P/s: Đề cương nộp 03 quyển, Luận văn nộp 05 quyển. Tất cả đóng bìa mềm và có chữ ký của Cán bộ hướng dẫn ký xác nhận trước khi nộp.