Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo thời gian nộp Đề cương và Luận văn Thạc sĩ

23/07/2020 - 4:54 PM

Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG HCM thông báo đến các học viên về việc Gia hạn thời gian nộp Đề cương và Luận văn Thạc sĩ các ngành Kỹ thuật Môi trường, Chính sách Công và Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong HK2/2019-2020 như sau:

Thời gian nộp: trước 16g thứ Ba ngày 25/8/2020

Thời gian bảo vệ: dự kiến từ ngày 06 - 10/9/2020.

Ghi chú: Mỗi học viên nộp 03 quyển (đối với Đề cương LVThS)05 quyển (đối với Luận văn ThS), đóng bìa mềm, có chữ ký xác nhận của Cán bộ hướng dẫn và nộp cho C.Phương trước 16g00 thứ Ba ngày 25/8/2020.