Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v tham gia đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên 2019

13/08/2019 - 2:16 PM

Thân gửi các bạn sinh viên các khóa K16, K17, K18,

Hiện nay Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án đã thông báo sẽ cấp kinh phí đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2019. 

Khoa Môi trường và Tài nguyên thông báo gia hạn Thời gian nhận hồ sơ Đăng kí NCKHSV năm 2019 của các bạn sinh viên từ ngày từ ngày 15 - 20/8/2019; Hồ sơ nộp cho Cô Thành tại Phòng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường - nhà B9 - cơ sở 1.
Hồ sơ gồm có thuyết minh đề tài và dự toán có đầy đủ chữ kí của giáo viên hướng dẫn và chủ nhiệm đề tài.