Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên năm 2023

05/04/2023 - 10:54 AM

Nhằm trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quá trình học tập tại trường, giải đáp các thắc mắc và tiếp nhận các kiến nghị (nếu có), Khoa Môi trường và Tài nguyên tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp Khoa năm 2023 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian 9 giờ Thứ Bảy ngày 08/4/2023.

- Địa điểm Phòng 207 tòa nhà H2, cơ sở Dĩ An

- Thành phần tham dự:

  • Ban chủ nhiệm Khoa
  • Khách mời
  • Chủ nhiệm Bộ môn
  • Trưởng Phòng thí nghiệm
  • Trợ lý sinh viên
  • GVCN các Khóa
  • Bí thư Đoàn Khoa.