Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo v/v triển khai khảo sát ý kiến sinh viên về môn học, HK1/2019-2020

03/10/2019 - 3:16 PM

Khảo sát ý kiến sinh viên về môn học được triển khai định kỳ nhằm mục đích:

1. Thu thập ý kiến của sinh viên về chất lượng môn học, làm cơ sở đảm bảo và cải tiến chất lượng dạy và học;

2. Phục vụ kiểm định cấp trường và cấp chương trình đào tạo của chính các khoa.

Thông tin đợt kháo sát được đăng trên website: http://www.daotao.hcmut.edu.vn và http://e-learning.hcmut.edu.vn