Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo về Lễ Tốt nghiệp tháng 11/2022

16/11/2022 - 1:42 PM

Thân gửi các bạn Sinh viên và Học viên,

Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo thời gian tổ chức Lễ Tốt nghiệp tháng 11/2022 như sau:

Thời gian: 8g30 Chủ Nhật, ngày 20/11/2022

Địa điểm: Hội trường A5

Sinh viên nhận Lễ phục, Phiếu vào Hội trường, Thư mời Phụ huynh dự Lễ: nhận tại văn phòng khoa (Nhà B9), từ 8g30 - 10g30 hoặc 13g30 - 16g30 thứ Năm, ngày 17/11/2022.

Sinh viên trả lại Lễ phục cho văn phòng Khoa ngay sau khi làm Lễ ở Hội trường (trước 11g30 Chủ Nhật 20/11/2022) để Khoa gửi trả lại Trường.

Sinh viên lưu ý:

- GV hướng dẫn trong Lễ: Cô Ngọc Hà và Cô Mỹ Lệ.

- Khi đến nhận Lễ phục tại văn phòng Khoa, sinh viên sẽ điền thông tin vào Phiếu đăng ký và đóng 100.000 đồng (chi phí sử dụng Lễ phục) cho Trường (Khoa chỉ thu hộ).

- Sinh viên phải hoàn trả đầy đủ lễ phục, trường hợp làm hư hỏng hoặc mất lễ phục, Sinh viên phải bồi thường theo thiệt hại thực tế (Nón 85.000 đồng, Áo 285.000 đồng, Túi càn khôn 80.000 đồng, Khăn 60.000 đồng)

Khoa sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Lễ tốt nghiệp tháng 11/2022 trên trang web Khoa. Sinh viên và học viên vui lòng theo dõi thông báo.

Trân trọng.