Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Thông báo về Lễ Tốt nghiệp tháng 4 năm 2023

20/04/2023 - 1:56 PM

Thân gửi Sinh viên,

Khoa Môi trường và Tài Nguyên trân trọng thông báo đến sinh viên Khóa 2017, 2018 có tên trong danh sách tốt nghiệp tháng 4/2023 các nội dung liên quan đến Lễ phát bằng cho Tân kỹ sư vào:

 • Thời gian: 13g30 Thứ Bảy ngày 22/4/2023.
 • Địa điểm: HT A5.
 • Sinh viên tập trung trước Văn phòng Khoa (Nhà B9) lúc 13g để GV hướng dẫn lên Hội trường.

Lưu ý:

- Sinh viên đến Vp Khoa nhận áo lễ, Phiếu vào hội trường, Thư mời vào các ngày:

 • Thứ 5 - Thứ 6 (20-21/4/2023): Sáng từ 8g - 11g, Chiều từ 13g30 - 16g
 • Thứ 7 (22/4/2023): Chiều từ 12g30

- Nếu sinh viên nhờ người nhà hoặc bạn đến nhận thay: vui lòng đóng thế chân 500.000 đồng.

- Khi đến nhận Lễ phục, Sinh viên điền vào phiếu đăng kýđóng 100.000 đồng chi phí sử dụng lễ phục (Khoa hỗ trợ thu của SV và nộp lại cho Trường). Sinh viên vui lòng chuẩn bị đúng số tiền 100.000 đồng để đóng.

- Sinh viên phải trả đầy đủ lễ phục trước 16g thứ Bảy ngày 22/4/2023 để nhận lại Hồ sơ + Bằng tốt nghiệp, trường hợp làm hư hỏng hay mất lễ phục sinh viên phải bồi thường theo tình trạng thực tế:

 •       Phần nón: 85.000 đồng
 •       Phần Khăn:60.000 đồng
 •       Phần túi càn khôn: 80.000 đồng
 •       Phần áo: 285.000 đồng

Hướng dẫn mặc Lễ phục (Xem tại đây) 

- Video hướng dẫn mặc Lễ phục và video hướng dẫn lên nhận bằng (Xem tại đây)

Theo yêu cầu của Khoa, để thực hiện kiểm định Chương trình đào tạo, đề nghị các sinh viên tham gia thực hiện việc khảo sát ý kiến của Sinh viên năm cuối theo Link đính kèm:

1. Đối với sinh viên ngành Kỹ thuật Môi Trường vui lòng đăng ký khảo sát theo linkhttps://docs.google.com/forms/d/1qJF9gPsgMYEp1iAzCmPRyeTa0itxOuUiHgdxcX801fw/viewform?ts=6437bd8a&edit_requested=true

2. Đối với sinh viên ngành Quản lý tài Nguyên và Môi Trường vui lòng đăng ký khảo sát theo link: https://docs.google.com/forms/d/1zFC8JXoRuS0Y9VjHZ_vDqEvAXIHk0JaWiE5frfNk7Rs/viewform?ts=6437bed8&edit_requested=true.

Đề nghị Sinh viên tham gia thực hiện phiếu khảo sát đầy đủ trước khi đến Văn phòng Khoa nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp.

 

Trân trọng cảm ơn./.