Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tổ chức Hội đồng bảo vệ Thực tập ngoài trường HKII và HKIII năm học 2022-2023

22/08/2023 - 9:34 AM

Khoa Môi trường và Tài nguyên thông báo tổ chức Hội đồng bảo vệ Thực tập ngoài trường Đại học HKII và HKIII năm học 2022-2023 hệ Giảng dạy bằng tiếng Anh và hệ Chính quy Đại trà ngành Kỹ thuật Môi trường và ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Thời gian: 17 - 22/8/2023

Địa điểm: Phòng chuyên đề và Phòng truyền thống Khoa