Tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

05/11/2018 - 9:27 AM

Khoa Môi trường và Tài nguyên xin thông báo v/v tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Khoa của NCS. Đặng Vũ Xuân Huyên vào lúc 8g30 thứ Sáu ngày 09/11/2018 tại Phòng Chuyên đề khoa.

Kính mời Quý Thầy Cô, sinh viên, học viên quan tâm tham dự.