Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Triển khai khảo sát ý kiến sinh viên về môn học, HK1/2018-2019 (15/10/2018 - 31/12/2018)

08/10/2018 - 2:54 PM

THÔNG TIN KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC, HK1/2018-2019

** Mục đích khảo sát:

Thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng môn học để từ đó đưa ra giải pháp đảm bảo và cải tiến chất lượng dạy và học trong nhà trường.

** Đối tượng khảo sát:

Sinh viên Hệ Đại học chính quy và Hệ Cao đẳng đang học tập tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM.

** Thời gian khảo sát:

  • Mẫu phiếu "KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC..., HK1/2018-2019"
  • Thời gian: 15/10/2018 - 31/12/2018
  • Sinh viên thực hiện việc đánh giá tất cả môn học được khảo sát trong học kỳ (Lưu ý: Số môn học được khảo sát sẽ tương ứng số đường link hiển thị trên E-Learning)
  • Giảng viên dễ dàng theo dõi phần kết quả khảo sát của các môn học ngay trên trang web Bách Khoa E-Learning: http://e-learning.hcmut.edu.vn/
  • Phòng Đào tạo đăng thông tin đợt khảo sát lên website http://www.daotao.hcmut.edu.vn và http://e-learning.hcmut.edu.vn/

** Đề nghị:

Nhằm có được những thông tin chính xác, khách quan phục vụ cải tiến chất lượng, rất mong các bạn sinh viên tham gia tích cực và trả lời chính xác các nội dung trong phiếu khảo sát.

Bên cạnh việc đánh giá theo thang điểm, rất mong các bạn dành thời gian đưa ra các góp ý, đề xuất cụ thể ở câu hỏi mở nhằm giúp giảng viên, khoa và trường dễ dàng nắm bắt nhu cầu, cũng như đưa ra các hành động cải tiến hiệu quả hơn

** Cách tham gia khảo sát:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào website BÁCH KHOA E-LEARNING (http://e-learning.hcmut.edu.vn/)

Bước 2: Chọn lần lượt từng khóa học trong Tổng thể khóa học của mục TRANG CỦA TÔI để tham gia khảo sát.