Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Diễn đàn quốc tế lần thứ 12 về Quản lý và Công nghệ Xanh 2022 - IFGTM 2022

23/03/2022 - 9:38 PM

THÔNG BÁO LẦN 1

 

DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ LẦN THỨ 12 VỀ QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ XANH 2022

 INTERNATIONAL FORUM ON GREEN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT – IFGTM 2022

 

 1. TÊN DIỄN ĐÀN

Các chất ô nhiễm mới nổi, các giải pháp quản lý môi trường và các công nghệ xử lý tiên tiến

The emerging pollutants, environmental management solutions and advanced treatment technologies

2. MỤC ĐÍCH DIỄN ĐÀN

Diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật nghiên cứu và triển khai ứng dụng liên quan đến môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng vào các nhóm chất ô nhiễm mới nổi, các các công nghệ xử lý tiên tiến theo cách tiếp cận xanh và giải pháp mới trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

 3. CHỦ ĐỀ CỦA DIỄN ĐÀN

Các chủ đề chính gồm:

Chủ đề 1: Các chất ô nhiễm mới nổi: Rác thải nhựa và các chất hóa học trong môi trường Section 1: Emerging pollutants: Plastic waste and Chemical compounds in environment;

Chủ đề 2: Ô nhiễm không khí: Các công nghệ xử lý và quản lý

Section 2: Air pollution: management and treatment technologies;

Chủ đề 3: Công nghệ quản lý, xử lý và tái chế chất thải rắnchất thải nguy hại

Section 3: Technology for management, treatment and recycling of solid waste and hazardous waste;

Chủ đề 4: Vật liệu thiết bị và quy trình tiên tiến xử lý nước và nước thải.

Section 4: Material, equipment and advanced process for water and wasteswater treatment;

Chủ đề 5: Ứng dụng thực tiễn: Công nghệ xử lý chất thải làng nghề và khu công nghiệp.

Section 5: Practice applications: waste treatment technology for craft villages and industrial zones;

Chủ đề 6: Xử lý đất: Các vấn đề và quản lý

Section 6: Soil remediation: concerns and management. 

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian: ngày 27 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 18, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 6. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI (năm tham gia)

 1. Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường- ĐH Bách Khoa Hà Nội (2010);
 2. Khoa Môi trường- ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh (2010);
 3. Khoa Môi trường – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng (2010);
 4. Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường- ĐH Xây dựng (2012);
 5. Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên- ĐH Cần Thơ (2013);
 6. Khoa Môi trường- Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế (2013);
 7. Viện Tài nguyên và Môi trường - ĐH Huế (2013);
 8. Viện Công nghệ Môi trường- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (2013);
 9. Khoa Môi trường- Trường ĐH Thủ Dầu Một (2014);
 10. Khoa Công nghệ SH và Kỹ thuật MT – ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh (2014);
 11. Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội (2015);
 12. Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQG TP Hồ Chí Minh (2015);
 13. Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh (2015);
 14. Khoa Môi trường và Kỹ thuật Hóa học, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) (2017)
 15. Viện Nghiên cứu Môi trường, Đại học Nguyễn Tất Thành (2017)
 16. Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị, Đại học Kiên trúc Hà Nội (2019)
 17. Khoa Môi trường - Đại học Mỏ địa chất (2019)       
 18. Khoa Môi trường Trường ĐH TNMT Hà Nội (2019)
 19. Khoa Môi trường Trường ĐH TNMT Hồ Chí Minh (2019)

Đối tác phi thành viên của CGTMR

1. Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University (2010) – Đối tác phi thành viên

2. Chianan University of Pharmacy and Science, Taiwan (2010) – Đối tác phi thành viên

7. ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 • Đơn vị tài trợ chính:   Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nhà tài trợ khác:  Ban tổ chức trân trọng kính mời các đơn vị và cá nhân tài trợ cho Diễn đàn

 

8. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban:        GS.TS. Huỳnh Trung Hải (HUST)

Phó trưởng ban:   GS.TS. Trịnh Văn Tuyên (IET-VAST)

Thành viên:         

 • GS.TS. Nguyễn Việt Anh (IESE-NUCE)​
 • PGS.TS. Nguyễn Phước Dân (FE-HCMUT)
 • PGS.TS. Trần Văn Quang (FE-DUT-DU)
 • PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng (INEST-HUST)
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Công (CENRes – CTU)                                   
 • PGS.TS. Trần Việt Nga (FE-NUCE)                                 
 • PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải (FE-HUST-VNU)
 • PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh (IET-VAST)
 • TS. Nguyễn Trần Điện (IET-VAST)
 • TS. Hồ Đắc Thái Hoàng (IREN-HUEUNI)
 • PGS. TS. Hoàng Công Tín (DES-HUSC)
 • TS. Đường Văn Hiếu (DES-HUSC)                                   
 • PGS.TS. Đào Nguyên Khôi (FE-HCMUS)                                   
 • PGS.TS. Chế Đình Lý (TDMU)
 • PGS.TS. Võ Lê Phú (FENR-HCMUT)
 • PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong (HUFI)
 • PGS.TS. Lê Quốc Tuấn (FENR-HCMUAF)
 • PGS.TS. Nguyễn Ánh Tuyết (INEST-HUST)
 • TS. Nguyễn Thị Minh Phương (DTU)
 • PGS.TS. Phùng Chí Sỹ (NTTU)
 • PGS.TS. Trần Thanh Sơn (HAU)
 • PGS.TS Đỗ Văn Bình (HUMG)
 • PGS.TS. Lê Thị Trinh (HUNRE)
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà (HCMUNRE)                               

Ban thư ký:          PGS.TS. Nguyễn Đức Quảng (INEST-HUST)

                                   TS. Dương Thị Hạnh (IET-VAST)

9. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 • GS.TS. Huỳnh Trung Hải (HUST)
 • GS.TS. Trịnh Văn Tuyên (IET-VAST)
 • GS.TS. Đặng Đình Kim (IET-VAST)
 • GS.TS. Nguyễn Việt Anh (IESE-NUCE)
 • GS.TS. Nguyễn Thị Huệ (IET-VAST)
 • GS. Kiwao Kadokami (UoK -Japan)
 • GS. Ming-Chun Lu (GTM-ERM, CNU)
 • PGS.TS. Chế Đình Lý (TDMU)
 • PGS. I-Ming Chen (ERM-CNU)
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Công (CTU)
 • PGS.TS. Nguyễn Phước Dân (FE-HCMUT)
 • PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng (INEST-HUST)
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Hà (HUS-VNU)
 • PGS.TS. Đào Nguyên Khôi (FE-HCMUS)
 • PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải (HUS-VNU)
 • PGS.TS. Phạm Khắc Liệu (DES-HUSC)
 • PGS. TS. Hoàng Công Tín (DES-HUSC)
 • PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh (IET-VAST)
 • PGS.TS. Trần Việt Nga (FE-NUCE)
 • PGS.TS. Trần Văn Quang (FE-DUT-DU)
 • TS. Mikiya Tanaka (AIST-Japan)
 • PGS.TS. Lê Quốc Tuấn (FERN-HCMUAF)
 • TS. Võ Châu Tuấn (BEF-UED)
 • PGS.TS. Nguyễn Ánh Tuyết (INEST-HUST)
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà (HCMUNRE)
 • TS. Nguyễn Tiến Vinh (UTS-Australia)

 

10. NGÔN NGỮ DIỄN ĐÀN: Tiếng Anh

11. CÔNG BỐ, XUẤT BẢN VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

- Các bài báo khoa học gửi đúng thời hạn và quy cách sẽ được tiến hành phản biện, biên tập và đăng trên số chuyên san của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Lựa chọn trình bày tại các phiên của hội thảo

- Báo cáo poster kích cỡ A0 in một mặt.

12. QUY CÁCH BÀI BÁO

- Tóm tắt bài báo và bài báo toàn văn trình bày theo biểu mẫu yêu cầu của Tạp chí Khoa học và Công nghệ, VAST (http://vjs.ac.vn/index.php/jst).

- Bản tóm tắt bài báo được nộp qua website của Hội thảo để Hội đồng khoa học phản biện, xét duyệt: http://ifgtm.vn/submissions.aspx.

- Bản thảo bài báo chỉ được chấp nhận gửi đăng online qua website: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/about/submissions, tuy nhiên cần lưu ý một số điểm sau khi nộp bài:

                + Chọn đúng Chuyên mục cần gửi là: INTERNATIONAL FORUM ON GREEN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (IFGTM).

            + Cần kê khai đầy đủ tên các tác giả viết bài bao gồm tác giả chính, tác giả liên hệ và các tác giả tham gia khác (Họ tên; địa chỉ email, địa chỉ cơ quan....)

            + Khi đăng ký kê khai Keywords trên hệ thống: lưu ý gõ riêng lẻ từng keywords không copy tất cả key rồi dán vào.

            + Tiêu đề bài báo và tên tác giả khi submit phải dùng kiểu chữ như Template của tạp chí đã quy định.

Lưu ý: Các bài báo phải đáp ứng đồng thời các yêu cu gồm:

+ Tóm tắt bài báo có độ dài không quá 200 từ, kèm theo 3-5 từ khóa cho mỗi tóm tắt;

+ Các bài báo toàn văn không quá 6 trang;

+ Không chấp nhận tác giả có tên trong hơn 3 bài báo;

+ Bài chỉ có tên 1 tác giả không được chấp nhận.

13. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

- Ngày 10/3/2022: Kêu gọi nộp tóm tắt bài báo

- Ngày 15/4/2022: Thời hạn cuối cùng nộp tóm tắt bài báo (nộp qua email của Hội thảo ).

- Ngày 30/4/2022: Thời hạn thông báo cho tác giả bài được/không được chấp nhận tóm tắt bài báo.

- Ngày 15/6/2022: Thời hạn cuối các tác giả gửi toàn văn bài báo (nộp trực tuyến trên website của tạp chí Khoa học và Công nghệ)

- Ngày 30/7/2022: Hoàn thành phản biện bài báo và thông báo bài báo được chấp nhận.

- Ngày 20/8/2022: Hạn cuối nộp bài báo chỉnh sửa.

- Ngày 30/8/2022: Tổ thường trực HĐKH soát xét lần cuối các bài báo.

- Ngày 15/10/2022: Hoàn thành bản in số đặc biệt Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

- Ngày 27/10/2022:  Hội thảo.

14. KINH PHÍ THAM DỰ, XUẤT BẢN

- Kinh phí phản biện bài báo toàn văn: 1.000.000 đồng/bài báo gửi đến hội thảo (2 phản biện) người). Nộp kinh phí sau khi có thông báo tóm tắt được chấp nhận.

- Kinh phí nộp khi bài báo toàn văn được in quyển: 750.000đ/bài. Nộp kinh phí sau khi có thông báo chấp nhận đăng.

- Nếu bài báo của nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc các thành viên trong mạng lưới là tác giả chính sẽ được giảm 50% phí nộp bài. 

15. ĐÓNG GÓP/TÀI TRỢ CHO HỘI NGHỊ

- Các trường/đơn vị thành viên: 10.000.000đ/đơn vị

- Các tác giả tham gia hội thảo: nộp kinh phí theo như quy định của Mục 14.

- Tài trợ từ các đơn vị khác: công ty, đơn vị đối tác,…Ban tổ chức trân trọng kính mời và cám ơn các đơn vị và cá nhân tài trợ cho Hội thảo.

Mọi kinh phí đóng góp/ tài trợ cho hội nghị xin chuyển về số tài khoản sau:

Chủ tài khoản: VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản VNĐ002.1.00.053991.1

Số tài khoản USD: 002.1.37.053991.0

Ngân hàng: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam -  Chi nhánh Thăng Long

Địa chỉ: 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Swift code: BFTVVNVX 049

16. LIÊN HỆ

 • Website chính thức của Diễn đàn: http://ifgtm.vn
 • Địa chỉ: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

        18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Ban Tổ chức thông báo và trân trọng kính mời các nhà khoa học, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và quản lý môi trường và các lĩnh vực liên quan, nghiên cứu sinh tham dự Diễn đàn. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên trên website của Diễn đàn.

VIỆN TRƯỞNG 

Trịnh Văn Tuyên