Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hội thảo Quốc tế chủ đề "Land Use and Emissions in South/Southeast Asia"

02/09/2016 - 11:20 PM

 

Được sự tài trợ của NASA, Đại học Maryland, Hoa Kỳ phối hợp cùng Trường Đại học Bách Khoa, Trung tâm Vệ Tinh Quốc Gia (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Đại học Công Nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) để tổ chức sự kiện Hội thảo Quốc tế tại Trường Đại học Bách Khoa với chủ đề "Land Use and Emissions in South/Southeast Asia" trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 19/10/2016.

Mục tiêu: Nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành trong ứng dụng Công nghệ vũ trụ cho cán bộ và sinh viên. Đồng thời, Hội thảo cũng nhằm tăng cường kết nối giữa các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học quốc tế, giữa doanh nghiệp và trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và triển khai chiến lược ứng dụng Công nghệ Vũ trụ của Việt Nam.

Thành phần tham dự: 120 nhà khoa học quốc tế đến từ Đại học Maryland, Đại học Michigan, tổ chức START International Inc., (Hoa Kỳ), Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia (NIES) – Tsukuba, Nhật Bản và 60 nhà khoa học Việt Nam sẽ tham dự để  trình bày những chuyên đề về ứng dụng công nghệ vũ trụ; 40 sinh viên trong nước và 25 sinh viên quốc tế được tham dự khóa huấn luyện 3 ngày về xử lý ảnh vệ tinh, thành lập bản đồ sử dụng đất và hiệu chỉnh bức xạ phổ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại trang web http://sari.umd.edu/meetings/international-meeting-land-use-and-emissions-southsoutheast-asia