Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin về Hội thảo Khoa học "Môi trường và Phát triển" - tổ chức ngày 27/11/2020

18/06/2020 - 9:06 AM

Kính gửi các nhà khoa học!

Hướng đến kỉ niệm 20 ngày thành lập, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TpHCM, Đại hoc Quốc gia TpHCM sẽ tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Môi trường và Phát triển" vào ngày 27/11/2020. Đây là hội thảo nằm trong Hội nghị Khoa học lần thứ XII của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM diễn ra ngày 27-28/11.

Ban tổ chức xin gửi đến quý cơ quan, đơn vị thông tin về hội thảo này như trong thông báo đính kèm.

Các bài chất lượng sẽ được lựa chọn để xuất bản trong 2 chuyên san đặc biệt của hai tạp chí uy tín. (Xin xem thêm một số thông tin lưu ý liên quan đến 2 chuyên san đặc biệt này trong bản đính kèm số 2).

Thông tin về Hội thảo được đăng tải tại: http://www.environment.hcmus.edu.vn/index.php?route=product/category&path=115

Kính mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của của các nhà khoa học.