Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Nhân sự Bộ môn Khoa học và Công nghệ Nước

06/06/2022 - 8:53 AM

PGS.TS Bùi Xuân Thành

Trưởng Bộ môn

Email: bxthanh@hcmut.edu.vn

Website: www.buixuanthanh.com

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Các quá trình lọc màng trong xử lý nước và nước thải
 • Kỹ thuật xử lý nước và nước thải
 • Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường
 • Các quá trình oxi hóa bậc cao
 • Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo
 • Các hệ thống xử lý chất thải chi phí thấp
 • Công nghệ ứng dụng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

PGS.TSKH Bùi Tá Long

Trưởng PTN Mô hình hóa Môi trường

Email: longbt62@hcmut.edu.vn

Website: http://envim.net 

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Mô hình hóa môi trường
 • Thủy động lực học
 • Lý thuyết hệ thống
 • Lý thuyết hệ thống thông tin