Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các cột mốc lịch sử

1980:  Bộ môn Kỹ thuật Môi sinh –Khoa Xây Dựng  được thành lập với 11 cán bộ giảng dạy

1981 - 1986:  Khoá đào tạo kỹ sư Môi trường đầu tiên của cả nước được bắt đầu với 17 sinh viên

1988:  Thành lập Trung tâm Nước và Môi trường (CEFINEA)

1989:  CEFINEA tiếp tục tuyển sinh và đào tạo liên tục 4 khoá kỹ sư KTMT (1989, 1990,1991,1992)

1990:  CEFINEA là một trong những đơn vị đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM mở ngành đào tạo Thạc sỹ

1990-1992: Khoá Cao học Kỹ thuật môi trường đầu tiên với hơn 10 học viên

1996:  Viện Môi trường và Tài nguyên (IER) thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập trên cơ sở nhân lực và cơ sở vật chất chủ yếu từ CEFINEA

1999:  Thành lập Khoa Môi trường thuộc ĐHBK TP.HCM

2002:  Mở hai chuyên ngành đào tạo Đại học Kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường

2004:  Mở hai chuyên Ngành Đào Tạo Sau Đại Học gồm Công Nghệ Môi Trường và Quản Lý Môi Trường tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

2007:  Mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ gồm Công nghệ Môi trường Chất thải rắn và Quản lý Môi trường tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

2014:  Đổi tên thành Khoa Môi trường và Tài nguyên; Thành lập thêm 3 bộ môn: Khoa học và Công nghệ Nước; An toàn, Sức khỏe và Môi trường; Hệ thống Thông tin Môi trường và Tài nguyên.

2014:  Mở ngành Chính sách công giảng dạy tại Tây Nguyên.

2014:  Tuyển sinh ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường chương trình Chất lượng cao

2016:  Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Môi trường chương trình Chất lượng cao