Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Lịch tiếp Sinh viên của Ban chủ nhiệm Khoa

*  Cơ sở Lý Thường Kiệt: Phòng 104 B9 - 8g00 đến 10g00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

*  Cơ sở Dĩ An: Phòng 705 H2 - 8g00 đến 10g00 Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm hàng tuần