Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông tin liên hệ

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

    KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

  • Nhà B9, số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
  • 028.3863 9682
  • 028.3864 7256 (ext. 5629)
  • kmt@hcmut.edu.vn

VĂN PHÒNG KHOA

 

 

Cô Mai Minh Phương

Giáo vụ Sau Đại học

Email: minhphuong262@hcmut.edu.vn

Phuong

Cô Nguyễn Hoàng Thùy Linh

Thư ký khoa

Email: thuylinh@hcmut.edu.vn

LinhNHT