Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Lĩnh vực hoạt động và Các hướng nghiên cứu

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

 

- Tên đơn vị: Khoa Môi trường và Tài nguyên (FENR)

- Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:  028 3863 9682              Email: kmt@hcmut.edu.vn

- Trưởng đơn vị: PGS.TS. Võ Lê Phú

- Lĩnh vực hoạt động:

 •   Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực môi trường và tài nguyên: đại học (đại trà và chất lượng cao), thạc sỹ, tiến sỹ và các lớp tập huấn chuyên sâu
 •   Tư vấn, thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, giám sát, và thẩm định các công nghệ, công trình và thiết bị xử lý nước uống, nước cấp, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, thông gió, chống ồn
 •   Nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến như xử lý hóa lý, xử lý bậc cao, công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ màng trong xử lý môi trường
 •   Tư vấn và xây dựng các hồ sơ môi trường như hồ sơ quan trắc, đo đạc, kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, giấy phép quản lý và xử lý chất thải nguy hại, giấy phép khai thác, giấy phép xả thải, ISO
 •   Phân tích và quan trắc các chỉ tiêu môi trường nước, nước thải, đất, chất thải rắn, không khí, tiếng ồn, … phục vụ cho nghiên cứu khoa học và dịch vụ môi trường
 •   Đánh giá, quy hoạch, quản lý, bảo tồn, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, thông qua các giải pháp mô hình hóa môi trường không khí, nước mặt, và nước ngầm; hệ thống thông tin địa lý, viễn thám, và bản đồ; máy học, IoT, và trí tuệ nhân tạo
 •   Nghiên cứu phát triển các giải pháp quản lý và kỹ thuật trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai, công nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, và phát triển bền vững

- Các hướng nghiên cứu chính:

 •   Nghiên cứu cơ bản trong xử lý nước, nước thải, chất thải rắn và khí thải sử dụng các công nghệ tiên tiến về hóa lý, sinh học, nano
 •   Nghiên cứu cơ bản về và tài nguyên thiên nhiên và môi trường đất, nước, không khí
 •   Phát triển các giải pháp mô hình hóa, GIS, viễn thám, AI trong kỹ thuật và quản lý tài nguyên và môi trường
 •   Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong kỹ thuật xử lý và quản lý tài nguyên và môi trường trong điều kiện Việt Nam và theo đặt hàng của các cơ quan và doanh nghiệp

- Các sản phẩm chính:

 • Các công nghệ và hệ thống xử lý: nước uống, nước cấp, nước thải, khí thải, thông gió, chống ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại
 • Các hồ sơ đánh giá tác động môi trường, đo đạc và quan trắc môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, và các hồ sơ quản lý môi trường khác
 • Các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường hướng tới thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 • Các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc WoS/Scopus và tạp chí trong nước