Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Mô Hình Hoá Môi Trường

Mục tiêu đào tạo Phòng EMLAB

Nghiên cứu và đào tạo theo hướng ứng dụng mô hình toán, phần mềm hướng tới giải quyết các bài toán môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững với tầm nhìn hướng tới 2025.

Sứ mệnh của phòng là đào tạo, tư vấn cho sinh viên, học viên tính chuyên nghiệp trong học tập, nghiên cứu khoa học, để các em có thể tham gia vào các dự án, nhiệm vụ liên quan tới mô hình hóa môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài toán môi trường. Từ đó

– Sinh viên sẽ được xem như các đối tác trong quá trình đào tạo. Điều này có nghĩa là sinh viên và giảng viên có trách nhiệm như nhau trong các công việc. Sinh viên, học viên đều  có cơ hội bình đẳng khi tham gia vào các dự án, đề tài khoa học do EMLab thực hiện.

– Có sự kết nối chặt chẽ giữa chương trình giảng dạy, chương trình hoạt động nghiên cứu và các hoạt động học thuật khác. EMLab giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có thể tìm kiếm học bổng sau đại học để có thể phát triển sự nghiệp của mình ở giai đoạn tiếp theo. Thường những sinh viên, học viên xuất sắc sẽ được cùng giảng viên, nghiên cứu viên trong Lab tham gia các dự án khoa học.

– Mỗi sinh viên, học viên cao học tới EMLab học tập, sẽ là đối tác với đồng nghiệp, giảng viên của Lab. Các thành viên EMLab sẽ giúp sinh viên, học viên giai đoạn học tập. Tuy nhiên chính sự nỗ lực của sinh viên, học viên là yếu tố quyết định. Những sinh viên, học viên tích cực sẽ được mời tham gia các dự án của EMLab.

Chức năng và nhiệm vụ

– Đào tạo sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cho Khoa Môi trường và Tài nguyên theo hướng ứng dụng mô hình hóa trong nghiên cứu, quản lý môi trường và biến đổi khí hậu.

– Xây dựng các khóa đào tạo ngắn hạn do Khoa, Trường tổ chức liên quan đến ứng dụng mô hình toán, phần mềm môi trường trong công tác quản lý môi trường.

– Nghiên cứu triển khai ứng dụng mô hình toán và các phần mềm môi trường trong quy hoạch khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Trong đó các công nghệ chính là hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình hóa, viễn thám, hệ thống cơ sở dữ liệu.

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin môi trường và ứng dụng vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai chuyển giao công nghệ của Khoa,Trường.

– Phối hợp với các Bộ môn trong Khoa Môi trường và Tài nguyên và các Khoa khác (Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Khoa học Ứng dụng) trong Trường thực hiện các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ do Khoa, Trường chủ trì.

– Tăng cường phát triển công tác đào tạo và hợp tác quốc tế của Khoa và Trường trong lĩnh vực mô hình hóa môi trường và phần mềm.

Cơ cấu tổ chức

Phòng được đặt dưới sự quản lý của Khoa Môi trường và Tài nguyên. Do do mang tính đa ngành (môi trường, toán, tin học) nên có sự phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng thí nghiệm khác trong Trường. Hoạt động của Phòng EMLab mang tính đa lĩnh vực, có liên quan tới một số khoa, ngành trong Trường: Bộ môn toán ứng dụng, Khoa khoa học ứng dụng, Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trung tâm kỹ thuật điện toán, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính; Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

Địa chỉ:

PGS.TSKH. Bùi Tá Long – Trưởng Phòng thí nghiệm

Phòng Thí nghiệm Mô hình hóa môi trường và Phần mềm

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh-Kios A94

ĐT. 08.38647256-6314

Website: www.emslab.net ; www.envim.net ,

Facebook:  https://www.facebook.com/envim.emslab