Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Ngành Kỹ thuật Môi trường

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật Môi trường (KTMT) bao gồm môn học về kiến thức và kỹ năng. Sinh viên ngành KTMT được đào tạo và có đủ năng lực về kiến thức và kỹ năng phục vụ nhiệm vụ:

  - Thiết kế kỹ thuật, thi công, giám sát mạng lưới cấp thoát nước đô thị và công nghiệp, các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động dân dụng, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp.

  - Vận hành và đánh giá các công trình và hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường như hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại.

Sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường cũng được trang bị các kiến thức về quản lý các công trình bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm giúp cho sinh viên có thêm cơ hội việc làm tại các cơ quan quản lý môi trường Nhà nước và công ty tư vấn. Điểm nổi bật CTĐT ngành Kỹ thuật Môi trường của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM là:

   - CTĐT bao gồm cả kiến thức kinh tế, xã hội và quản lý, giúp sinh viên đạt được kỹ năng đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội và tính thân thiện môi trường của các dự án hay công trình bảo vệ môi trường;

   - CTĐT giúp sinh viên có kỹ năng thực hành nghề nghiệp bao gồm phân tích chất lượng môi trường đất, nước, không khí;

   - CTĐT cung cấp kỹ năng thiết kế xây dựng, cơ điện phục vụ cho thiết kế hay vận hành các thiết bị và công trình bảo vệ môi trường thông qua các đồ án môn học, thực tập trong và ngoài Trường;

   - CTĐT cung cấp cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu thông qua các đề tài nghiên cứu do sinh viên thực hiện hoặc tham gia các dự án nghiên cứu cùng với các giảng viên và giáo sư.

  - CTĐT đã được chứng nhận kiểm định chất lượng AUN-QA năm 2016, sinh viên tốt nghiệp loại khá và giỏi có cơ hội tuyển thẳng vào bậc cao học ngành KTMT hoặc ngành Quản lý TNMT, Trường ĐHBK.

CÁC ĐIỂM ĐẶC BIỆT:

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường của Trường Đại học Bách Khoa so với các chương trình đào tạo của các trường khác như sau:

  •   Chương trình đào tạo bao gồm cả kiến thức kỹ thuật, công nghệ và quản lý trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, vệ sinh môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn ;
  •   Chương trình đào tạo cung cấp cả kiến thức chuyên môn và kiến thức kỹ năng;
  •   Các kiến thức lý thuyết và thực tiễn luôn được định kỳ cập nhật và bổ sung trong từng nội dung môn học bởi đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình có kinh nghiệm thực tiễn và độ chuyên môn cao; và
  •   Chương trình đào tạo luôn được đảm bảo cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các môn học thí nghiệm, thực hành, thực tập và tham quan nhận thức về đối tượng học và nghiên cứu.

2. TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Kỹ thuật Môi trường của Trường ĐH Bách Khoa đáp ứng nhu cầu xã hội và có nhiều cơ hội việc làm tại các công ty tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế về cấp thoát nước, xử lý nước, nước thải, chất thải và khí thải; các công ty thương mại về thiết bị kiểm soát ô nhiễm môi trường; các Trung tâm/Viện nghiên cứu và có khả năng giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng. Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường của Trường ĐH Bách Khoa có mức lương tốt trong các công ty tư vấn và đảm nhận các vị trí giám đốc hay trưởng phòng kỹ thuật.

3. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

>> Xem chi tiết mô tả CTĐT

4. CHUẨN ĐÀU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

>> Xem chi tiết tại đây