Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kỹ thuật Môi trường (Chất lượng cao)

1. TỔNG QUAN

Chương trình chính quy Chất lượng cao ngành Kỹ thuật Môi trường của Trường ĐH Bách Khoa đào tạo theo học chế tín chỉ. Ngôn ngữ giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Số tín chỉ, số môn học, nội dung môn học được thiết kế theo hướng tương đương với các trường trong khu vực, cũng như có sự tham khảo và điều chỉnh từ chương trình đào tạo tương ứng của các trường uy tín như Griffith University (Úc), Asian Institute of Technology (Thái Lan).

Trực tiếp đứng lớp là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ được đào tạo bài bản ở các Đại học tiên tiến trên thế giới, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và thành tích nghiên cứu khoa học. Đội ngũ này có ít nhất từ 3-8 năm tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo quốc tế bằng tiếng Anh của nhà trường từ 2006 đến nay.

Sinh viên có thể chuyển tiếp học tập 2 năm cuối sang Griffith University (Úc) nếu thỏa điều kiện học tập, tiếng Anh và tài chính.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 4 năm, 129 tín chỉ

>> Xem chi tiết tại đây 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình có thể công tác tại:

  •   Các công ty nhà nước về cấp - thoát nước, môi trường đô thị các cấp
  •   Ban quản lý các dự án cải thiện vệ sinh môi trường, cải tạo chất lượng nước, quản lý chất thải rắn, khu công nghiệp, khu chế xuất.
  •   Các công ty thương mại dịch vụ liên quan đến thiết bị kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, tái sinh và tái sử dụng chất thải
  •   Phòng chức năng thẫm định công nghệ kỹ thuật của Bộ/Sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh thành, Chi cục Bảo vệ môi trường các tỉnh, Bộ/Sở Khoa học và công nghệ, Cộ/Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
  •   Các viện, cơ quan nghiên cứu, trường đại học