Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (TNMT) được trang bị các kiến thức và kỹ năng về quản lý môi trường và tài nguyên bao gồm: Quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp và nông thôn, quản lý an toàn-sức khỏe-môi trường (HSE) tại các nhà máy/xí nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, rừng, đới bờ), ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường và thiên tai, các công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường và xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn.

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, chuyên ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường của Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM nổi bật về kiến thức và kỹ năng như sau:

  -  CTĐT bao gồm cả kiến thức quản lý, công nghệ trong lĩnh vực môi trường - tài nguyên

  -  CTĐT bao gồm cả kiến thức chuyên môn và kiến thức kỹ năng mang tính ứng dụng cao;

  -  Các kiến thức lý thuyết và thực tiễn luôn được định kỳ cập nhật và bổ sung trong từng nội dung môn học bởi đội ngũ cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm thực tiễn và độ chuyên môn cao;

  -  CTĐT luôn được đảm bảo cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các môn học thí nghiệm, thực hành, thực tập và tham quan nhận thức về đối tượng học và nghiên cứu;

  -  Chương trình học và hoạt động dạy - học được xây dựng theo cách tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng.

CÁC ĐIỂM ĐẶC BIỆT:

  •   Điểm khác biệt của chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường của Trường Đại học Bách khoa so với các chương trình đào tạo của các trường khác như sau:
  •   Chương trình đào tạo bao gồm cả kiến thức quản lý, công nghệ trong lĩnh vực môi trường - tài nguyên và an toàn, sức khỏe trong môi trường công nghiệp;
  •   Chương trình đào tạo cung cấp cả kiến thức chuyên môn và kiến thức kỹ năng;
  •   Các kiến thức lý thuyết và thực tiễn luôn được định kỳ cập nhật và bổ sung trong từng nội dung môn học bởi đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn cao;
  •   Chương trình đào tạo luôn được đảm bảo cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua các môn học thí nghiệm, thực hành, thực tập và tham quan nhận thức về đối tượng học và nghiên cứu.

2. TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (chuyên ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường) của Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM đáp ứng các nhu cầu xã hội và có cơ hội cao trong tuyển dụng tại các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tài nguyên (như Sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh/Thành phố, các Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện); các khu công nghiệp; khu chế xuất, các công ty tư vấn môi trường trong nước và quốc tế; các Trung tâm/Viện nghiên cứu; các tổ chức phi chính phủ về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, và tại các doanh nghiệp, các nhà máy/xí nghiệp.

3. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

>> Xem chi tiết mô tả CTĐT

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

>> Xem chi tiết tại đây