Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chất lượng cao)

1. TỔNG QUAN

Chương trình chính quy Chất lượng cao ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường của Trường ĐH Bách Khoa đào tạo thao học chế tín chỉ. Ngôn ngữ giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Số tín chỉ, số môn học, nội dung môn học được thiết kế theo hướng tương đương với các trường trong khu vực, cũng như có sự tham khảo và điều chỉnh từ chương trình đào tạo tương ứng của các trường uy tín như Griffith University (Úc), Asian Institute of Technology (Thái Lan).

Trực tiếp đứng lớp là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ được đào tạo bài bản ở các đại học tiên tiến trên thế giới, có bề dày kinhn ghiệm giảng dạy và thành tích nghiên cứu khoa học. Đội ngũ này có ít nhất từ 3-8 năm tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo quốc tế bằng tiếng Anh của nhà trường từ 2006 đến nay.

Sinh viên có thể chuyển tiếp học tập 2 năm cuối sang Griffith University (Úc) nếu thỏa điều kiện học tập, tiếng Anh và tài chính.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 4 năm, 130 tín chỉ

>> Xem chi tiết tại đây

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên hoàn tất chương trình có thể làm việc trong các lĩnh vực:

  •   Quản lý môi trường đô thị, nông thôn và công nghiệp
  •   Quản lý môi trường đới bờ, biển đảo, rừng và tài nguyên nước mặt, nước ngầm
  •   Các đơn vị, doanh nghiệp thường tuyển dụng kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường tốt nghiệp Trường ĐH Bách Khoa
  •   Các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp
  •   Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hoạch định chiến lược môi trường tại các tỉnh, thành phố, quận, huyện
  •   Các viện, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và triển khai công nghệ và quản lý môi trường
  •   Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.