Nhân sự Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

PGS.TS Đặng Vũ Bích Hạnh

Trưởng Bộ môn

Email: dvbh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường
 • Nano sinh học
 • Vi khuẩn phóng xạ
 • Phân hữu cơ

GS.TS Nguyễn Văn Phước

Email: 

Lý lịch khoa học: Link
   

PGS.TS Đặng Viết Hùng

Email: dvhung70@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý nước cấp/nước thải
 • Kỹ thuật sinh thái

ThS. Dương Thị Thành

Email: duongthanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Xử lý nước thải và chất thải rắn

ThS. Phan Xuân Thạnh

Email: phanthanh@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Công nghệ xử lý khí thải
 • Kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn

ThS. Dư Mỹ Lệ

Email: myledu@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kiểm soát ô nhiễm không khí, kỹ thuật xử lý khí thải công nghiệp và khí thải trong nhà, quan trắc khí không khí
 • Thông gió nhà xưởng
 • Ứng dụng kỹ thuật hóa học trong xử lý môi trường

PGS.TS Nguyễn Nhật Huy

Phó Trưởng khoa

Email: nnhuy@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kỹ thuật xúc tác trong môi trường
 • Kỹ thuật thông gió, xử lý bụi, khí thải, nước
 • Các vật liệu nano

ThS. Võ Thị Thanh Thùy

Email: vttthuy@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link
 

KS. Trần Đoan Trang

Email: tdtrang@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link