Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Giới thiệu chung

27/09/2021 - 11:36 AM

Phòng thí nghiệm Phân tích Môi trường thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên được hình thành từ năm 2007  như một cơ sở đào tạo và hợp tác nghiên cứu trong lãnh vực Môi trường.

Phòng thí nghiệm được trang bị các máy móc thiết bị dành cho đào tạo và hợp tác nghiên cứu trong lãnh vực phân tích đất, nước, không khí và công nghệ sinh học.

Đặc biệt, phòng thí nghiệm trang bị máy phân tích các chất vơ cơ, hữu cơ, vi sinh vật và các nguyên tố vi lượng trong đất, nước và không khí .

Toạ lạc ở 2 cơ sở với tổng diện tích là 1500m2, Phòng thí nghiệm có đội ngũ hỗ trợ giảng dạy thực hành và nghiên cứu. 

Cùng với việc nhận được chứng nhận ISO 9001:2008 năm 2014 về Quản lý chất lượng Đào tạo của Trường ĐHBK, Phòng thí nghiệm đang cố gắng hoàn chỉnh các quy trình hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu.