Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Nhân sự Bộ môn Quản lý Môi trường

05/07/2023 - 9:26 AM

1. Nhân sự cơ hữu

TS. Lâm Văn Giang

Trưởng Bộ môn

Email: lamvangiang@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Ứng dụng công nghệ sinh học phù hợp xử lý nước tăng hiệu xuất giảm chi phí xử lý
 • Công nghệ tận dụng tái sinh, tái chế chất thải
 • Biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động
 • An toàn môi trường và sức khỏe con người

PGS.TS Lê Văn Khoa

Email: levankhoa@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Các vấn đề quản lý môi trường đô thị
 • Sản xuất và tiêu thụ bền vững
 • Ứng phó biến đổi khí hậu

PGS.TS Đào Thanh Sơn

Email: dao.son@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu: 

 • Độc học sinh thái
 • Vi khuẩn lam có độc, độc tố và độc tính của chúng
 • Đa dạng sinh học và sinh thái học của thực vật phù du
 • Quan trắc và đánh giá chất lượng nước

PGS.TS Võ Lê Phú

Trưởng Khoa

Email: volephu@hcmut.edu.vn 

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Quản lý tài nguyên nước; đới bờ
 • Tác động của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước
 • Công nghệ sản xuất sạch hơn

ThS. Lưu Đình Hiệp

Phó Trưởng khoa

Email: hiepld_gis@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Ứng dụng GIS trong Quản lý Môi trường
 • Phân tích GIS
 • Hệ thống định vị vệ tinh GPS
 • Viễn thám
 • Sử dụng phần mềm: MapInfo, ArcView GIS, ArcGIS, ENVI, Quantum GIS,

ThS. Phạm Thị Thanh Thúy

Email: pttthuy@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực  nghiên cứu:

 • Đánh giá tác động môi trường
 • Tái chế và Quản lý chất thải nguy hại

ThS. Hồ Thị Ngọc Hà

Email: ngocha@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực  nghiên cứu:

 • Kinh tế tuần hoàn
 • Quản lý Môi trường đô thị và công nghiệp

 

ThS. Đào Thị Việt Hương

Email: viethuongdao@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Tiêu dùng xanh
 • Phân tích chính sách

 

   

TS. Hà Quang Khải

Email: quangkhai02@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực  nghiên cứu:

 • Quản lý bền vững chất lượng môi trường nước trong tự nhiên
 • Quản lý môi trường biển ven bờ
 • Xác định các quá trình tương tác sinh địa hóa trong môi trường nước
 • Ứng dụng phương pháp tiên tiến (mô hình số, phân tích ảnh vệ tinh, trí tuệ nhân tạo) trong quản lý môi trường nước
 • Ứng dụng thủy văn đồng vị trong quản lý môi trường nước

TS. Ngô Thị Ngọc Lan Thảo

Email: ngoclanthao@hcmut.edu.vn

Lý lịch khoa học: Link

Lĩnh vực  nghiên cứu:

 • Công nghệ và quản lý chất thải rắn
 • Công nghệ thu hồi năng lượng và nhiên liệu sinh học từ chất thải rắn
 • Xúc tác và vật liệu từ sinh khối