Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2011

30/08/2016 - 4:25 PM

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 Xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp giá thể di động (MBBR) Lâm Minh Khang
2 Ứng dụng màng Enzyme sinh học trong xử lý khí thải bệnh viện

Trần Thị Ngọc Linh

Trần Minh Lộc

3 Nghiên cứu phân lập chủng vi khuẩn AN-06 phục vụ sản xuất chất đông tụ sinh học ứng dụng trong xử lý nước thải

Phạm Trí Hiếu

Huỳnh Văn Thuận

4 Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số chất lượng không khí và sự phát triển công nghiệp tạ tỉnh Bình Dương

Đặng Minh Tâm

Đoàn Thị Diễm Thúy

5 Đánh giá hiện trọng chất lượng nước mưa và xây dựng các giải pháp thu gôm sử dụng tại đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Võ Thị Thu Tình

Phan Huỳnh Cẩm Tú

Hà Phạm Thùy Dung

Nguyễn Văn Diện

6 Nghiên cứu chế tạo mô hình thiết bị thu và lọc khí ven đường tại ngã tư đường 3/2 với Lý Thường kiệt Tp.HCM

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Hữu Mạnh

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trần Hiếu Thuận

Phạm Hoàng Thông

7 Ứng dụng mô hình đất ngập nước trên mái nhà  xử lý nước thải sinh hoạt

Trần Ngọc Thanh Thư

Trần Thị Trúc Mai
8 Nghiên cứu đánh giá hiệu qủa xử lý COD va Nitơ của nước thải thủy sản bằng công nghệ bể sinh học kỵ khí dòng chảy ngược giá thể PVA-GEL kết hợp bể sinh học màng

Nguyễn Thị Hồng Kim

Phan Lê Xuân Hạnh
9 Nghiên cứu khả năng xử lý COD và màu của nước thải dệt nhuộm sau bể sinh học MBR bằng các qúa trình oxy hóa bậc cao

Hứa Lập Cường

Huỳnh Văn Thuận
10 Nghiên cứu đánh giá hiệu qủa xử lý nước thải chế biến sữa bằng bể sinh học màng kết hợp bể sinh học giá thể động (MOVING BED MEMBRANE REACTOR - MbMBR)

Huỳnh Xuân Hồng

Hà Thế Hiển