Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2012

30/08/2016 - 4:44 PM

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 Ứng dựng GIS, viễn thám phân tích đánh giá sự thay đổi nhiệt độ và mưa tại TP.HCM dưới tác động của đô thị hóa Nguyễn Thị Như Khanh
2 Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải thủy sản bằng mô hình kị khí sử dụng giá thể PVA, PEG GEL BEADS Âu Đăng Hà
3 Ứng dụng công nghệ WEBGIS để xây dựng cổng thông tin môi trường TP.HCM Nguyễn Kiều Đăng Khoa
4 Nghiên cứu xử lý nitơ bằng quá trình Anammox kết hợp với nitrit hóa bán phần Phan Thị Bích Trâm
5 Ứng dụng GIS trong phân tích và đánh giá công tác thu gom vận chuyển và thu phí chất thải rắn sinh hoạt Quận Gò Vấp TP. HCM Phạm Thị Lý
6 Nghiên cứu ứng dụng mô hình lai hợp ANAM –MOX xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ Trần Công Thành
7 Khảo sát đánh giá hiện trạng trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và phát triển trường theo định hướng Đại học Xanh Võ Đức Thông
8 Nghiên cứu khả năng sản xuất phân hữu cơ vi sinh đối bùn nuôi các tra và bùn thải của hệ thống xử lý nước thải ao nuôi cá Vũ Thị Mai Hiền
9 Điều chế BIODIESEL từ chất thải BIOMASS Nguyễn Thị Phương Thảo
10 Nghiên cứu áp dụng qúa trình Snap để xử lý ni-tơ trong nước rỉ rác cũ Bùi Ngọc Như Tâm
11 Nguyên cứu chế tạo bộ xử lý khí thải từ động cơ xe máy bằng hệ hâp phụ bằng than hoạt tính Bùi Tấn Vũ
12 Nghiên cứu áp dụng mô hình hệ thống thu gom và xử lý nước mưa đạt chuẩn nước uống quy mô hộ gia đình Bùi Thị Hiền Trang