Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2013

30/08/2016 - 4:43 PM

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 Đánh giá hành vi tiêu dùng trong sinh viên Phạm Bảo Trân
2 Ứng dụng công nghệ DHM (down-flow hanging media reactor) với mô hình pilot 5m3/ngày xử lí nước thải sinh hoạt Nguyễn Phạm Thái Hà
3 Nghiên cứu khử THMs trong nước cấp bằng cột than hoạt tính và cột tách khí Nguyễn Anh Tú
4 Đánh giá rủi ro tử colfiorm và ecoli tại hầm ử biogas ở một số huyện ngoại thành TP HCM Nguyễn Châu Mỹ Duyên
5 Nuôi ruồi thu sinh khối làm thức ăn cho cá Đặng Thị Mỹ Trinh
6 Nghiên cứu ứng dụng Gis và phần mềm thuỷ lực watergems trong việc kiểm soát áp lực, lưu lượng và phát hiện rò rỉ trong hệ thống mạng lưới cấp nước cấp 1, cấp 2 tại TP HCM Trần Văn Dương
7 Nghiên cứu xác định thông số động học của AOB trong quí trình nitrit hoá bán phần xử lí nước rỉ rác Nguyễn Lê Hoàng Trung
8 Nâng cao tải trọng xử lí nitơ nước rỉ rác cũ sử dụng quá trình anammox Lại Thành Long
9 Đồng phân huỷ kỵ khí chất thải rắn nhà bếp và dòng cô đặc nước thải sinh hoạt theo hướng thu hồi nguôn năng lượng Đỗ Tấn Ấn