Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2014

30/08/2016 - 4:42 PM

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 Nghiên cứu Ứng dụng GIS và phần mềm thủy lực PC SWMM trong việc kiểm soát,quản lý hệ thống mạng lưới thoát nướ khu vực phường 15, quận 8 - tp. Hồ  Chí Minh Ôn Bảo Hạng
2 Xử lý kim loại nặng trong bùn thải công nghiệp bằng công nghệ Wetland Nguyễn Trường An
3 Đánh giá tác động của bùn lắng lơ lửng đến quá trình hấp phụ Ion Amonium trong nước sông Sài Gòn Nguyễn Thị Bình Minh
4 Nghiên cứu các công nghệ tiền xử lý giảm thiểu hình thành sản phẩm phụ khử trùng cho Nhà máy nước Tân Hiệp Nguyễn Hoàng Dũng
5 Hoàn thiện qui trình nuôi ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho cá Nguyễn Ngọc Mai Trinh
6 Khảo sát hoạt tính và các yếu tố ức chế lên hoạt động Anammox xử lí nước rỉ rác cũ dạng mẻ bằng tốc độ sinh khí nitơ Lê Nguyên Ngọc
7 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong quy trình chế biến cà phê ướt Lê Hoàng Thiên
8 Thu hồi dinh dưỡng và phát triển sinh khối tảo bằng mô hình Membrane Bioreactor (MBR) bằng kết hợp Photobioreactor (MPBR) trong nước thải chăn nuôi Nguyễn Quốc Dũng
9 Nghiên cứu nâng cao tải trọng xử lí nitơ trong nước rỉ rác cũ và xác định đặc tính của bùn hạt Anammox ứng với tải trọng 10kg/m3/ngày Hồ Trần Phương
10 Hướng tới một thành phố xanh thông qua Ứng dụng mô hình đất ngập nước trên mái nhà kết hợp với xử lí nước thải sinh hoạt Đặng Thị Mỹ Trinh
11 Đánh giá khả năng bẩn màng khi xử lí nước rỉ rác cũ bằng phương pháp Anammox trong bể MBR Trần Thùy Dung