Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2015

30/08/2016 - 4:39 PM

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 Xử lý bùn thải từ nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lên men kỵ khí

Võ Quốc Sĩ

2 Nghiên cứu nguy cơ ô nhiễm tràn dầu trên sông Sài Gòn-Đồng Nai Cao Thị Ngọc Hương
3 Đánh giá khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước rỉ bùn thải công nghiệp bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo Mai Công Nhựt
4  Đánh giá tác động của công trình lấn sông Đồng Nai tại Tp.Biên Hòa tới dòng chảy và quá trình bồi xói khu vực dự án

Nguyễn Thị Thạch Thảo

5 Ảnh hưởng của nước thải cao su đến hóa tính đất trồng Lý Sở Hồng