Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2016

13/04/2018 - 10:23 AM

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài CB hướng dẫn
1 SVCQ-2016-MT&TN-111, Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp quang xúc tác trên nền TiO2   Võ Khánh Nam
  Ngô Vĩnh An
  Huỳnh Tuân Anh
  Đào Thị Thanh Bình 
  Tạ Minh Dung
  Nguyễn Thị Hà
  TS. Nguyễn Nhật Huy
2 SVCQ-2016-MT&TN-112, Phân lập vi khuẩn kháng phóng xạ tại mỏ titan huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam   Nguyễn Hồng Yến Nhi
  Trịnh Minh Như Ý
  TS. Đặng Vũ Bích Hạnh
  ThS. Trịnh Thị Bích Huyền
3 SVCQ-2016-MT&TN-113, Sự phát triển và tích tụ kim loại vi lượng cảu bèo tấm trong phơi nhiễm với đồng và crom ở điều kiện phòng thí nghiệm   Trịnh Hoàng Phúc 
  Nguyễn Thị Thùy Trang
  Hồ Diễm Châu
  Vũ Nguyên
  TS. Đào Thanh Sơn
4 SVCQ-2016-MT&TN-114, Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý mạng lưới thoát nước phục vụ xây dựng bản dồ rủi ro ngập lụt tại lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, TP.HCM   Nguyễn Thị Cẩm Tiên
  Nguyễn Danh Thành
  ThS. Lưu Đình Hiệp
5 SVCQ-2016-MT&TN-115, Nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý mạng lưới cấp nước thông minh tại TP.HCM (tuyến ống cấp 1, cấp 2)   Phan Thị Thúy Hằng
  Trương Thị Dậu
  ThS. Lưu Đình Hiệp
6 SVCQ-2016-MT&TN-116, Đánh giá ô nhiễm kim loại Arsen trong nước dưới đất tầng Pleistocen khu vực nội thành TP.HCM – Nguyên nhân và giải pháp   Phạm Thị Thủy Tiên
  Văng Thị Thanh Tâm
  ThS. Dương Thị Thành
7 SVCQ-2016-MT&TN-117, Xác định những rào cản và đề ra giải pháp hợp tác chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia xả thải trên lưu vực sông- trường hợp sông Sài Gòn   Đặng Khả Nhi
  Nguyễn Thi Kim Trường
  PGS.TSKH. Bùi Tá Long