Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2017

13/04/2018 - 10:21 AM

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài CB hướng dẫn
1 SVCQ-2017-MT&TN-47, Nghiên cứu xử lý formaldehyde trong không khí trong nhà bằng phương pháp quang xúc tác   Tạ Phương Dung 
  Nguyễn Hồng Sơn
  Trần Thị Thu
  Trương Thị Mỹ Linh
  Đặng Thị Anh Thư
  Hoàng Minh Quân
  TS. Nguyễn Nhật Huy
2  SVCQ-2017-MT&TN-48, Khảo sát hiệu quả xử lý của màng lọc không khí Bio-Hepa dùng Erythromycin   Nguyễn Thị Thùy Trang
  Hoàng Thu Thảo
  ThS. Dư Mỹ Lệ
3  SVCQ-2017-MT&TN-49, Nghiên cứu khả năng xử lý dinh dưỡng nitơ của bèo tấm có nguồn gốc Việt Nam   Nguyễn Quý Hảo
  Trần Ngô Hoàng Dung
  TS. Đào Thanh Sơn
4  SVCQ-2017-MT&TN-50, Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mưa chảy tràn và đề xuất các giải pháp thu gom tại khuôn viên đại học Bách Khoa cơ sở Dĩ An   Phạm Tuấn Thanh
  Dương Đỗ Quốc Anh
  Nguyễn Quản Chí Tâm
  Nguyễn Bình Thảo Nhi
  PGS.TS. Võ Lê Phú
5  SVCQ-2017-MT&TN-51, Nghiên cứu tiềm năng tạo struvite với các loại nước thải và thu hồi struvite từ nước thải chăn nuôi heo sau quá trinh biogas (kỵ khí )   Lê Thị Hoàng Yến   TS. Bùi Xuân Thành