Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Các đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm 2018

27/09/2021 - 12:15 PM

Stt Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cán bộ hướng dẫn
1 Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình hấp phụ amonia sử dụng vật liệu MGO/BIOCHAR

 Lê Quang Danh

 Phạm Nguyễn Cẫm Thúy

  Vũ Trường Giang

 Phan Thị Hồng Liên
TS. Nguyễn Nhật Huy
2 Nghiên cứu chế tạo xúc tác CUO-MNO/Γ-AL2O3 xử lý hơi xăng trắng bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ thấp

  Đặng Quốc Thống

 Nguyễn Tấn Hộp
TS. Nguyễn Nhật Huy
3 Ứng dụng Anaerobic Baffled Membrane Bioreactor xử lý nước thải nhiễm mặn

  Ngô Thị Diễm Trinh

  Huỳnh Gia Linh

  Lê Thị Hân

  Lê Minh Ngọc Hiền

 Nguyễn Phương Thảo
PGS.TS Bùi Xuân Thành
4 Nghiên cứu khả năng thu hồi methane từ rác thải sinh hoạt hữu cơ bằng công nghệ lên men ướt một giai đoạn  

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Nguyễn Quang Lộc

Đinh Huyền Khánh Linh

Đặng Thành Long 
ThS. Dương Thị Thành
5 Nghiên cứu ứng dụng đánh giá sức chịu tải đoạn sông chạy qua huyện Thuận An tỉnh Bình Dương

Vương Thị Ái Thùy

Trần Lương Thị Hồng Diễm
PGS.TSKH Bùi Tá Long
6 Ứng dụng vật liệu đa năng ODM – 2F, Cát Mangan – MS và Than Hoạt Tính Dạng Hạt – AC(G) để xử lý các kim loại Asen, Chì, Cadimi trong xử lý nước cấp qui mô hộ gia đình

Trần Huỳnh Đức

Lê Khánh Ngọc

Nguyễn Thị Ngân Hà
ThS. Trần Thị Phi Oanh