Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hội thảo tập huấn dự án ENHANCE từ ngày 03 - 05/08/2022

27/07/2022 - 9:45 AM

Dự án ENHANCE được thành lập vào cuối năm 2018, do Trường ĐH Warwick làm điều phối. Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình Eramus+. Dự án ENHANCE tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật hỗ trợ con người (Humanitarian Engineering) với các chủ đề như: Biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm thiểu thiên tai, cứu trợ thiên tai... Mục tiêu của dự án nhằm tập huấn giảng viên về phương pháp giảng dạy hướng đến cộng đồng (Community-based). Bên cạnh đó, dự án nâng cao kiến thức của giảng viên, sinh viên, công ty, tổ chức NGOs và các nhà thực hiện chính sách về kỹ thuật hỗ trợ con người trong thiên tai.

Hội thảo tập huấn của Dự án ENHANCE diễn ra từ ngày 03-05/8/2022.

Riêng ngày 05/8/2022 là chương trình hội thảo dành riêng cho sinh viên.