Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chương trình đào tạo trực tuyến về chính sách môi trường 2017 (VEPEP-2017)

07/09/2017 - 8:52 AM

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) tổ chức “Chương trình đào tạo trực tuyến về chính sách môi trường 2017” (VEPEP-2017). Chúng tôi trân trọng kính mời Anh/ Chị tham dự chương trình VEPEP-2017, tại Website: engedu.kei.re.kr 

 

Thời gian bắt đầu đăng ký: từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

 

Thời gian học: từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017.

 

Thông tin hướng dẫn đăng ký tham dự và hoàn thành khóa học, thông tin về nội dung từng khóa học xem tại Hướng dẫn kèm theo, hoặc tại: https://www.facebook.com/VASS. KEI/.

 

Để giải đáp thông tin, xin liên hệ cô Vũ Thị Vân Anh, đt: 0979703412, email:vananh1275@gmail.com; hoặc cô Đoàn Thị Thu Hương, đt: 01699066170, email:huongdoan1907@gmail.com.

 

Lưu ý: Anh/ Chị nào đã đăng ký VEPEP-2015 có thể sử dụng ID và Password cũ để đăng nhập mà không cần thiết phải đăng ký lại.