Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chương trình Tư vấn chọn ngành cho sinh viên Khóa 2022

02/05/2024 - 8:40 AM

Vào lúc  9h00 ngày 17/04/2023 tại Phòng 804-H1, Khoa Môi trường và Tài nguyên đã diễn ra Chương trình Tư vấn chọn ngành cho sinh viên Khóa 2022.

Thành phần tham dự Chương trình gồm có:

+ Đại diện BCN Khoa: Thầy Nguyễn Nhật Huy và Thầy Lưu Đình Hiệp.

+ Đại diện Bộ môn KTMT: Thầy Phan Thanh Lâm, Thầy Nguyễn Thái Anh và Thầy Nguyễn Hoàng Dũng.

+ Đại diện Bộ môn QLMT: Thầy Lâm Văn Giang, Thầy Đào Thanh Sơn và Cô Phạm Thị Thanh Thúy.

+ GVCN Khóa 2022: Thầy Hà Quang Khải.

Ngoài ra, Chương trình đã vinh dự mời được các đại diện doanh nghiệp, công ty đang hoạt động về lĩnh vực môi trường hoặc liên quan. Đây cũng là các Cựu sinh viên Khoa Môi trường đến tham dự để chia sẽ những kinh nghiệm cũng như tư vấn ngành nghề và nhu cầu của xã hội đối với sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực Môi trường:

  1. Ông Phan Kiêm Hào: GĐ công ty Môi trường Ngọc Lân.
  2. Bà Đồng Thị Tú Anh: Phó Giám đốc Công ty Đất Hợp

Dưới đây là Chi tiết của Chương trình:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH

9h00

Tuyên bố lý do

Giới thiệu khách mời

Đoàn TN

09h05

Giới thiệu chung về hoạt động đào tạo của Khoa

PGS.TS Nguyễn Nhật Huy

09h15

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường

PGS.TS Đặng Vũ Bích Hạnh

09h30

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường

TS. Lâm Văn Giang

09h45

Tư vấn ngành nghề từ Cựu sinh viên

Khách mời

10h00

Tư vấn ngành nghề từ Doanh nghiệp

Khách mời

10h15

Giải đáp các thắc mắc về ngành nghề của SV

Thầy,Cô

11h15

Thu lại phiếu lựa chọn từ SV

Đoàn hỗ trợ

11h30

Kết thúc chương trình