Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chuyến thực tập tham quan của sinh viên thực hiện môn học Thực tập tham quan trong HK1 và 2 năm học 2021-2022

24/02/2022 - 12:57 PM

Để kết hợp kiến thức học tập vào thực tế cho các sinh viên trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường  - Khoa Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức đoàn thực tập tham quan tại các nhà máy, công ty và xí nghiệp sản xuất, như sau:

* Tham quan trực tiếp:

Thời gian: 19-23/02/2022

Địa điểm:     

  • Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh (TRIBAT) (Đa Phước, Bình Chánh, Tp.HCM)                  
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI, Khu xử lý Chất thải Quang Trung (Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai)
  • Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, Chi nhánh Xử lý chất thải (Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương)
  • Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn (Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM)

* Tham quan online:

  • Công ty TNHH YAKULT Việt Nam

Một số hình ảnh tham quan của sinh viên tại các Công ty: