Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công Ty TNHH Bạch Kim Toàn Cầu - Hướng nghiệp và Tuyển dụng trực tiếp

27/03/2019 - 8:53 AM

Công Ty TNHH Bạch Kim Toàn Cầu có tổ chức một buổi Hướng Nghiệp & Tuyển Dụng Trực Tiếp, cụ thể:

Thời gian: 7g30 - 12g ngày 28/3/2019

Địa điểm: Hội trường B4, CS1 Trường ĐH Bách Khoa

Ngoài ra, Công ty sẽ sắp xếp xe để đón các bạn sinh viên từ trường Bách Khoa sang văn phòng Công ty tham quan trong tháng 04, 2019. 

Nội dung hoạt động: