Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Đánh giá CTĐT quốc tế theo Bộ Tiêu chuẩn nội bộ phiên bản 2.0 năm 2022 tại Khoa Môi trường và Tài nguyên

21/09/2022 - 2:25 PM

Đoàn đánh giá CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THEO BỘ TIÊU CHUẨN NỘI BỘ PHIÊN BẢN 2.0 NĂM 2022 (IQA 2.0 - 2022) đã họp và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Khoa Môi trường và Tài nguyên trong các ngày 06-07/9/2022.

Kết quả đánh giá thể hiện sự phát triển hội nhập của Ngành Kỹ thuật Môi trường và Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường với các ghi nhận bao gồm việc triển khai đầy đủ các thống kê phân tích về tuyển sinh, nhiều hoạt động tư vấn hướng dẫn người học về chương trình đào tạo đã được tổ chức một cách cụ thể, nhiều cơ hội việc làm, các kỹ năng cần thiết đã được trang bị cho học viên, nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học đã được thực hiện giữa Giảng viên và sinh viên, các chương trình thực tập tham quan, ngoại khóa đã đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, tất cả sinh viên hài lòng với phương pháp đánh giá môn học của Giảng viên.