Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Dự án phát triển nhân tài Future Project Manager _ Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu

09/05/2024 - 1:52 PM

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình được thực hiện bởi Ban Nhân sự - Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, phát triển dựa trên 3 điểm chính: Tư duy – Hành động – Kết nối.
Future Project manager Program 2024 tập trung phát triển các bạn trẻ năng động, tạo điều kiện kết nối và phát triển bản thân trong một môi trường quốc tế, thông qua các dự án thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam. Qua chương trình, các bạn tham gia sẽ được phát triển các kĩ năng về nghiên cứu, quản lý dự án, và mở rộng kiến thức chuyên môn của bản thân.
 
2. QUYỀN LỢI 
Tham gia lộ trình đào tạo phát triển kỹ năng theo mô hình 70-20-10, kỹ năng quản lý dự án, chuẩn đầu ra làm việc tại môi trường quốc tế.
Tham gia các dự án thiết thực, tầm cỡ quốc gia.
Cơ hội tham gia các hội thảo, diễn đàn quốc tế thường niên của AVSE Global
Được coach/mentor bởi các chuyên gia trong mạng lưới AVSE Global.
Mở rộng networking, kết nối với nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, trong và ngoài nước.
Cơ hội trở thành Thành viên của các mạng lưới chuyên môn trong AVSE Global.
Giấy chứng nhận và phần thưởng cuối chương trình.
 
3. HÌNH THỨC
Thời gian tham gia: 06 tháng (01/06 đến 15/12 năm 2024)
Hình thức: Full-remote, thời gian linh hoạt, 15-20 giờ/tuần.
Đào tạo song song với tham gia trực tiếp dự án của các mạng lưới.
 
4. ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên (đặc biệt là sinh viên năm cuối)
 
 
6. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thêm thông tin tại: