Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hệ thống Giáo dục mới về Quản lý Chất thải xanh phục vụ cho việc tái chế và bảo vệ môi trường ở châu Á

11/10/2022 - 9:14 PM

Đây là dự án phối hợp giữa 03 trường Đại học tại Châu Âu với 03 trường ĐH Việt Nam (ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Bách Khoa – ĐHQG TpHCM, ĐH Cần Thơ) và 02 trường ĐH tại Myama.

MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN GREENUS:

  •  Xây dựng 6 môn học liên ngành mới, tích hợp vào chương trình đào tạo tại 5 trường đại học, nhằm tăng cường năng lực của địa phương về quản lý và tái chế chất thải;
  • Tăng cường năng lực của các phòng thí nghiệm để đào tạo thực tế về xử lý chất thải, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
  • Giới thiệu chương trình giảng dạy, các phương pháp giảng dạy sáng tạo (giải quyết vấn đề) và các công cụ (CNTT-TT) để đảm bảo phổ biến rộng rãi các kiến thức kỹ năng;
  • Nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên, mời các thành phần liên quan tham gia thiết kế môn học và thông tin cho họ các cơ hội kinh doanh liên quan đến phương thức quản lý chất thải tối ưu (bao gồm cả chất thải đô thị và chất thải công nghiệp).

Nhằm giúp sinh trường hiểu rõ về Dự án, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nói chung cũng như thực hiện việc giảm thiểu, táí sử dụng, tái chế chất thải tại trường nói riêng, nhằm xây dựng dựng một môi trường “Trường Đại học sinh thái”, đại điện nhóm chuyên môn thực hiện Dự án – TS. Võ Thanh Hằng, giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức hoạt động thông tin và chia sẽ dự án GREENUS đến với các bạn sinh viên năm 2 của các Khoa: Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Giao thông, Quản lý Công nghiệp và Khoa học Ứng dụng cũng như các bạn sinh viên năm nhất của Khoa Môi trường và Tài nguyên qua buổi Đón Tân sinh viên của Khoa.

Giới thiệu dự án GreenUs cho các sinh viên năm 2 của các Khoa: Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Giao thông, Quản lý Công nghiệp và Khoa học Ứng dụng

Sinh viên khoa Môi trường và Tài nguyên nghe giới thiệu về dự án qua buổi lễ đón Tân sinh viên của Khoa