Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hội thảo online về "Xác định giá trị của chất thải để sản xuất các vật liệu bền vững mới" - Dự án GREENUS

20/10/2022 - 8:55 AM

Hội thảo online về "Xác định giá trị của chất thải để sản xuất các vật liệu bền vững mới" do GS. Emanuela Gatti (Ý) sẽ được tổ dự vào ngày 23/11/2022. Đây là hội thảo nằm trong Chương trình Dự án GREENUS (Erasmus+) thực hiện. Tất cả sinh viên trường Đại học Bách Khoa đều có thể đăng ký tham gia miễn phí theo Link sau: https://forms.gle/Nmc5Q1B8Dd9DBQPy8

Riêng các sinh viên hiện đang theo các môn học thuộc dự án GREENUS vui lòng đăng ký tham gia theo link trên.

Link hội thảo sẽ được gửi trực tiếp theo email đăng ký của sinh viên.