Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Mời tham dự Hội thảo "Xây dựng văn hóa an toàn doanh nghiệp tại Việt Nam"

17/10/2018 - 4:32 PM

Thân mời các sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội thảo "Xây dựng văn hóa an toàn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thời gian: 8g30 - 12g, ngày 18/10/2018

Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường ĐH Bách Khoa.