Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

One-day Training Course on "Google Earth Engine (GEE)"

10/10/2018 - 2:09 PM

THÔNG BÁO (10/10/2018)

Tổ chức SERVIR-Mekong phối hợp tổ chức với trường Đại học Bách Khoa tập huấn về công cụ Google Earth Engine (GEE) ứng dụng trong kĩ thuật viễn thám, hỗ trợ cho học viên cao học, nghiên cứu viên, sinh viên có niềm đam mê trong lĩnh vực viễn thám, với nội dung như sau:

  • Giới thiệu căn bản về GEE.
  • Download ảnh viễn thám miễn phí.
  • Thực hành các bài tập với công cụ GEE.
  • Tìm hiểu cấu trúc, phương pháp, các công thức được sử dụng trong GEE.
  • Ứng dụng GEE trong xử lý ảnh viễn thám.

Buổi tập huấn được tổ chức từ 8h00 - 17g thứ Bảy ngày 27/10/2018) tại Hội trường A4.

Sinh viên, học viên, NCS tham dự vui lòng đăng ký cho C.Linh (vp khoa) qua email nguyenhoangthuylinh@yahoo.com trước thứ Năm ngày 25/10/2018 (Họ tên, MSSV/MSHV).

Ưu tiên cho người đăng ký sớm và thật sự muốn tham gia khóa học do có làm bài tập và tham dự đầy đủ cả ngày để khóa học đạt chất lượng cao. Giới hạn số lượng người tham dự là 40.

Lịch tập huấn :

Day

Topics/Themes

Resource person

8g – 8g15

Workshop opening

Introduction of participants

HCMC University of Technology

8g15 – 8g45

Presentation and Demo: Overview of GEE

Dr. Ate Poortinga (ADPC/SERVIRMekong)

8g45 – 9g45

Exercise 1: Hello World and Exploring Data Archive

Biplov Bhandari (ADPC/SERVIRMekong)

9g45 – 10g

Coffee break

10g – 11g30

Exercise 2: Earth Engine Image Objects and Methods

Biplov Bhandari (ADPC/SERVIRMekong)

12:00 – 13:00

Lunch break

13:00 – 14:30

Exercise 3: Writing Custom Functions and Mapping Across Image Collections

Dr. Ate Poortinga

14:30 – 15:30

Exercise 4: Exporting Data

Biplov Bhandari (ADPC/SERVIRMekong)

15:30 – 15:45

Coffee break

15:45-16:45

Excercise 5: Spectral indices and transformations

Biplov Bhandari (ADPC/SERVIRMekong)

16:45 – 17:00

Q&A