Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Phổ biến thông tin Khảo sát trực tuyến góp ý xây dựng Chiến lược AUF 2021-2025

17/08/2020 - 8:54 AM

Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông tin từ ĐHQG-HCM v/v hỗ trợ phổ biến thông tin "Khảo sát trực tuyến góp ý xây dựng chiến lược AUF 2021-2025" của Văn phòng AUF nhằm hỗ trợ AUF xây dựng một bản chiến lược hoạt động phù hợp và thiết thực, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên liên quan.

P.QHĐN kính chuyển đường dẫn bảng khảo sát mà AUF đã xây dựng đến các đối tượng là sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đặc biệt là sinh viên các chương trình liên kết đào tạo (cử nhân, thạc sĩ - bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) cũng như cán bộ giảng viên đang ghi danh học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ( bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh) tại địa chỉ  https://enquetes.auf.org/588946  để thực hiện khảo sát.

Người trả lời khảo sát có thể biết tiếng Pháp hoặc không. Bảng hỏi khảo sát trực tuyến có 4 giao diện ngôn ngữ (tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha) để người trả lời lựa chọn ngôn ngữ nào thích hợp nhất.

Hạn chót trả lời khảo sát: 31/8/2020.

Trân trọng cảm ơn.