Trường Đại Học Bách Khoa

Khoa môi trường và tài nguyên

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thông báo Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2018

19/10/2018 - 2:56 PM

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì xét trao tặng hằng năm cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật.

Năm 2018, Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ được trao tối đa cho 20 nữ sinh viên. Mỗi sinh viên được trao tặng phần thưởng sẽ được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Doàn TNCS Hồ Chí Minh kèm theo phần thưởng bằng tiền mặt.

Hồ sơ gửi về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (Phòng 314 A4) trước ngày 01/11/2018 để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Thông tin chi tiết và biểu mẫu có trên website của Phòng KHCN&DA,
http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/545-ph-n-thu-ng-n-sinh-vien-tieu-bi-u-trong-linh-v-c-khoa-h-c-va-cong-ngh